Daerah NTB


NTB-Atte

Gilawe atte bakana
Layang marah den batuka
Namo rasa gila mesa
Namo rasa gila mesa

Gilawe lemak sagane
Buger kembang kuning tanah
Jina genras tugantuna
Meja genras tugantuna

Gantunasi gugantuna
Ajan ku sumpeh gamana
Semandadi kembang tuno
Semandadi kembang tuno
Kembang ling lemak sagane
Nyampe pio poto bewe
Menan kelela syatenri
Menan kelela syatenri

Gilawe lemak sagane
Buger kembang kuning tanah
Jina genras tugantuna
Meja genras tugantuna

Gantunasi gugantuna
Ajan ku sumpeh gamana
Semandadi kembang tuno
Semandadi kembang tuno
Kembang ling lemak sagane
Nyampe pio poto bewe
Menan kelela syatenri
Menan kelela syatenri

Tenri pakar pakar nomsuwir
Ajam seman moku gayo
Ate po sami ta ngere
Salasi atte atte bakangan
Nomtulangian dibaruang
Neng sampang ola kumiker
Neng sampang ola kumiker
Ku miker
Neng sampang ola kumiker
Ku miker
Neng sampang ola kumiker
Ku miker
Neng sampang ola kumiker
Ku miker
Neng sampang ola kumiker

NTB-Bilin

Canggi apa ko cangta
Cukung kalung pakle keunan
Ares nondar kumapnuna
Belo katusale asa
Susa maras tubar demam
Mana pece latu kona

Onangku ca kuamankan
Nokapui pipo rasa
Siabine kabiasa

Lambe yasna kobagian
Kurela siapa lana
Kareng sabarne ku benta
Kareng sabarne ku benta

Kasia pire pierasa
Nendayaseu pipamada
Leune palong lengateta
Apa podesia kuya
Lokakucong sisi sanga
marabiongikatesna

Onangku ca kuamankan
Nokapui pipo rasa
Siabine kabiasa

Lambe yasna kobagian
Kurela siapa lana
Kareng sabarne ku benta
Kareng sabarne ku benta
Kareng sabarne ku benta
Kareng sabarne ku benta